Hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia

20:11 | 26/05/2021 Print
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh cho biết, trong tháng 5, đơn vị đã hoàn thành công tác mua nhập 8.000 tấn gạo 15% tấm vụ Đông Xuân năm 2021, đạt 100% kế hoạch Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao trong năm 2021.

Theo đại diện Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, ngay sau khi Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021, đơn vị đã tổ chức đấu thầu theo các quy định của Luật Đấu thầu, nghị định về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; cử cán bộ kỹ thuật bảo quản về tận chân hàng giúp nhà thầu kiểm tra chất lượng gạo theo đề nghị của nhà thầu, nhằm đẩy nhanh tiến độ nhập kho gạo dự trữ quốc gia.

Trong tháng 5/2021, đơn vị cùng với nhà thầu đã hoàn thành nhập kho 8.000 tấn gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021, đạt 100% kế hoạch Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh cũng cho biết, đơn vị đã tập trung công tác bảo quản ban đầu đối với 8.000 tấn gạo đã nhập kho theo quy định. Đồng thời, giao kinh phí bảo quản ban đầu đối với lượng gạo đã nhập để các chi cục dự trữ nhà nước thực hiện./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam