Hải quan hỗ trợ triển khai 2 thủ tục hành chính về môi trường tham gia NSW

10:46 | 19/05/2021 Print
Tổng cục Hải quan có chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức kết nối 2 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

hải quan

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN trên hệ thống thông quan điện tử. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu cho các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, tổng cục yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Ecustoms để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến các thủ tục trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua NSW, khi làm thủ tục hải quan.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kết nối chính thức NSW đối với 2 thủ tục là: thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu và đề nghị/chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất kể từ 15/5/2021.

Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg (ngày 17/8/2020) của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 thủ tục hành chính cần triền khai trên NSW. Đến 15/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai được 2 thủ tục hành chính. Với kết quả này, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn 1 thủ tục hành chính chưa được triển khai./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam