Cục Thuế TP. Hà Nội: Sẵn sàng tiếp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

09:08 | 17/05/2021 Print
(TBTCVN) - Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, bố trí tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế.

8

Những hộ kinh doanh ảnh hưởng vì dịch Covid-19 cũng sẽ được hỗ trợ gia hạn nộp thuế.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng tiếp nhận.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách gia hạn

Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52 - có hiệu lực kể từ ngày ký) về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Để triển khai hiệu quả chính sách này, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, các chi cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế biết và triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cục đã phổ biến chính sách tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc cục thuế và yêu cầu tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua website, email, qua các cơ quan thông tấn báo chí… Bộ phận tuyên truyền hỗ trợ đã xây dựng nội dung, phương thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng được gia hạn; tập trung vào đối tượng được gia hạn, thời gian gia hạn, thời hạn nộp đề nghị gia hạn” - ông Trường nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, do tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo chính sách thuế đến được với người dân và doanh nghiệp, đồng thời phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như gửi mail cho người nộp thuế, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội; xây dựng clip giới thiệu về Nghị định 52. “Thông qua clip này, với các hình ảnh sinh động, trực quan, người nộp thuế có thể dễ dàng tiếp nhận các quy định của nghị định về chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất” - bà Huyền nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi Nghị định 51 được ban hành, cơ quan thuế đã gửi nội dung của nghị định qua email, đồng thời có clip hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của cục thuế. “Thông qua clip hướng dẫn này, chúng tôi đã nắm được chính sách gia hạn nộp thuế, cũng như các thủ tục cần phải thực hiện để được gia hạn” - chị Hà chia sẻ.

Rà soát đối tượng được gia hạn về thuế và tiền thuê đất

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách gia hạn, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết đã chỉ đạo Phòng Kê khai và Kế toán thuế trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp được gia hạn theo từng nhóm (ngành nghề, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) được quy định tại nghị định; phối hợp với các phòng, các chi cục thuế rà soát cụ thể.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo Phòng Kê khai và Kế toán thuế chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn của các tổ chức, doanh nghiệp. Cách thức xử lý không tính tiền chậm nộp thuế, tiền thuê đất đối với số thuế được gia hạn và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn” - ông Trường cho biết.

Bên cạnh sự chủ động vào cuộc, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã phối hợp với đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế để hướng dẫn, điều chỉnh trên hệ thống quản lý thuế, đảm bảo việc tính tiền chậm nộp phát sinh (nếu có) được chính xác trong trường hợp người nộp thuế đề nghị gửi giấy gia hạn vào thời hạn cuối cùng theo quy định tại nghị định (ngày 30/7/2021) đối với những khoản thuế, tiền thuê đất có thời hạn nộp trước thời hạn cuối cùng (trong trường hợp hệ thống sẽ tự tính tiền chậm nộp trong thời hạn người nộp thuế thuộc trường hợp gia hạn nhưng chưa nộp giấy đề nghị gia hạn).

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội đã giao cho Phòng Quản lý các khoản thu từ đất thực hiện rà soát, tổng hợp các vướng mắc khi triển khai nghị định để báo cáo ngay Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội, để có hướng dẫn kịp thời.

“Chúng tôi cũng yêu cầu Phòng Quản lý các khoản thu từ đất hướng dẫn các chi cục thuế xác định sớm tiền thuê đất kỳ đầu năm 2021; hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ gia hạn tiền thuê đất, công tác phối hợp giữa các phòng, các chi cục thuế trong công tác xử lý hồ sơ; giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn tiền thuê đất” - ông Trường thông tin.

Sẵn sàng tiếp nhận đề nghị gia hạn của cá nhân

Đối với đối tượng gia hạn là cá nhân, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn cách thức triển khai công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh để hướng dẫn các chi cục thuế thực hiện đúng quy định. Cụ thể giám sát chặt chẽ các chi cục thuế trong việc thực hiện các chính sách gia hạn đối với hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được gia hạn.
Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, hiện các đơn vị chuyên môn đã hoàn tất các công việc liên quan và sẵn sàng tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam