Từ 1/6, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên dừng giao dịch bằng tiền mặt

19:44 | 14/05/2021 Print
Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên vừa có văn bản gửi đến các đơn vị sử dụng ngân sách về việc dừng toàn bộ các giao dịch bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở kho bạc từ ngày 1/6/2021.

KBNN Thái Nguyên

Từ ngày 1/6/2021, KBNN Thái Nguyên dừng toàn bộ các giao dịch bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở kho bạc. Ảnh: H.T

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên cho biết, việc dừng giao dịch bằng tiền mặt trực tiếp này là để thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, KBNN Thái Nguyên đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị giao dịch tiếp tục đẩy mạnh vận động đăng ký thanh toán cá nhân qua tài khoản ngân hàng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo hợp đồng…, kể cả người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết 07/2019/NQ- HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi tiền mặt qua KBNN theo quy định.

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên cũng đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, phấn đấu 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN và Cổng dịch vụ công quốc gia, tiến tới không sử dụng chứng từ, hồ sơ giấy giao dịch trực tiếp với KBNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đáng chú ý, KBNN Thái Nguyên thông báo từ ngày 1/6/2021 sẽ dừng toàn bộ các giao dịch bằng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tại trụ sở KBNN Thái Nguyên. Các hoạt động thu NSNN, thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua tài khoản của người nộp thuế, nộp phạt tại các ngân hàng thương mại hoặc nộp trực tiếp tại điểm giao dịch của 5 ngân hàng thương mại: Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank và MB chi nhánh Thái Nguyên theo thỏa thuận phối hợp thu giữa cơ quan Thuế - Hải quan - KBNN và ngân hàng thương mại.

KBNN Thái Nguyên cũng lưu ý các đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu nộp tiền mặt vào tài khoản mở tại KBNN thì đến các điểm giao dịch của Vietinbank Thái Nguyên - nơi KBNN Thái Nguyên mở tài khoản thanh toán để thực hiện.

Tất cả các trường hợp rút tiền mặt về đơn vị để chi tiêu theo quy định, đề nghị đơn vị khi lập chứng từ rút tiền gửi KBNN tích vào ô “Tiền mặt tại ngân hàng” và người lĩnh tiền của đơn vị sẽ rút tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Vietinbank Thái Nguyên theo quy định./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam