Đôn đốc gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

11:00 | 12/05/2021 Print
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công điện số 02/CĐ-BKHĐT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương… về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

TH

Ảnh T.L

Theo công điện, tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 là trước ngày 20/5/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi báo cáo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, đến ngày 11/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan Trung ương và 48/63 địa phương.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5/2021.

Công điện cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đóng quyền truy cập và gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào lúc 8h00 ngày 13/5/2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định như thông báo tại Văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021.

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia./.

Dương An

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam