Hải quan giải quyết vướng mắc hệ thống miễn giảm hoàn thuế điện tử

15:34 | 10/05/2021 Print
Hồi đáp phản ánh của báo chí về việc triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử còn nhiều bất cập, Tổng cục Hải quan cho biết, đã tìm ra nguyên nhân và tiến hành các giải pháp khắc phục.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam