Ninh Thuận: Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

11:54 | 05/05/2021 Print
Hết tháng 4/2021, toàn tỉnh Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 đạt 16% kế hoạch. Đây là một tỷ lệ thấp so với thời điểm hiện tại.

Giải ngân

Hết tháng 4/2021, toàn tỉnh Ninh Thuận mới giải ngân được 16% kế hoạch vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Bà Nguyễn Thị Bắc Hà - Trưởng phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, KBNN Ninh Thuận thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện các công việc: Gửi hồ sơ thanh toán theo kế hoạch vốn được giao và thu hồi tạm ứng; gửi báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng quý I/2021; xử lý các nội dung tồn tại theo kết luận thanh tra và kiểm toán; hoàn thành thủ tục đề nghị chuyển nguồn, đối chiếu số liệu năm 2020…

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận cũng chủ động rà soát và tham mưu văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác kế hoạch và điều hành nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân năm 2021; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương, KBNN và lãnh đạo cơ quan; triển khai công tác báo cáo tình hình quản lý thanh toán vốn đầu tư công theo các quy định của KBNN.

Tuy nhiên, qua theo dõi tổng hợp, nhiều dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chưa gửi hồ sơ, chứng từ đến KBNN Ninh Thuận đề nghị giải ngân; một số dự án đã giải ngân đạt thấp. Tính đến ngày 30/4/2021, tổng số giải ngân các nguồn vốn trên toàn tỉnh Ninh Thuận là 512 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch vốn được giao (3.146 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn trung ương đạt 21% (170/823 tỷ đồng); nguồn vốn địa phương đạt 15% (342/2.323 tỷ đồng).

KBNN Ninh Thuận vừa có công văn gửi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầut ư công năm 2021. Tại công văn này, KBNN Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến kho bạc để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2021 được cấp có thẩm quyền giao và kế hoạch năm 2020 kéo dài đã được xác nhận chuyển nguồn. Đồng thời, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương lập thủ tục thu hồi các khoản đã tạm ứng, tránh để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm.

Để được tiếp nhận và giải quyết ngay lần đầu gửi hồ sơ, hạn chế sai sót, phải bổ sung hoàn thiện nhiều lần, KBNN Ninh Thuận đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm hồ sơ đề nghị thanh toán phù hợp với quy định hiện hành về mẫu biểu và nội dung, nguồn vốn ghi trong quyết định phê duyệt dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật) phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn và hàng năm…

Đặc biệt, KBNN Ninh Thuận lưu ý các chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đã được hoàn thiện đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến KBNN để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ chưa được tiếp nhận trên Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam