3 tháng đầu năm, Kho bạc thanh toán trên 266.566 tỷ đồng vốn ngân sách

11:46 | 07/04/2021 Print
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo nhanh về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 3/2021, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán trên 266.566 tỷ đồng vốn ngân sách cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

KBNN

Công chức KBNN Lai Châu đang thực hiện xử lý các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Theo báo cáo, dự toán chi thường xuyên giao năm 2021 là 1.062.235 tỷ đồng, không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/3/2021 qua hệ thống KBNN ước đạt 207.276 tỷ đồng; bằng 19,5% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn 15.948 tỷ đồng về giá trị, giảm 0,5% về tỷ lệ so với dự toán (đến hết 31/3/2020, kiểm soát chi thường xuyên NSNN là 223.224 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán năm 2020).

Về chi đầu tư, dự kiến lũy kế thanh toán 3 tháng đầu năm là 59.290,5 tỷ đồng; bằng 12,4% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (477.300 tỷ đồng); bằng 11,3% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (524.258,9 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước giải ngân 57.567 tỷ đồng, bằng 13,5% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (425.750 tỷ đồng); bằng 12,2% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (472.708,9 tỷ đồng). Vốn nước ngoài kiểm soát, xác nhận 1.723,5 tỷ đồng, bằng 3,3% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (51.550 tỷ đồng).

Cũng báo cáo từ KBNN cho biết, trong 3 tháng đầu năm, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ là 39.205 tỷ đồng (bao gồm 13.498 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội), đạt 11,2% kế hoạch Bộ Tài chính giao (350.000 tỷ đồng); kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành bình quân năm 2021 là 13,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,22%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,54 năm.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam