Ngành Hải quan thu hơn 53,3 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ hậu kiểm

16:17 | 05/04/2021 Print
Theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/1/2021 đến 15/3/2021, toàn ngành đã thực hiện 241 cuộc kiểm tra sau thông quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính sau kiểm tra là hơn 76,7 tỷ đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 53,3 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 17 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 43,6 tỷ đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Ngay từ tháng 1/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đánh giá công tác kiểm tra sau thông quan, từ khi Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 ban hành và kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan, định hướng công tác kiểm tra sau thông quan giai đoạn tiếp theo, để chuẩn bị cho hội nghị kiểm tra sau thông quan toàn quốc.

Tổng cục Hải quan cũng xây dựng kế hoạch định hướng đấu tranh chống gian lận về xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp hàng xuất khẩu vào châu Âu và Ấn Độ; đặc biệt tập trung hai vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả trong bối cảnh thực thi hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu sâu vào loại hình gia công các nhóm hàng có kim ngành tăng đột biến.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tập trung nghiên cứu, thu thập, phân tích thông tin tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch định hướng, kế hoạch chi tiết, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan; quyết liệt triển khai đầy đủ và đồng bộ các giải pháp thu đòi nợ thuế, tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế và thu hồi nợ thuế, đảm bảo thu hồi 100% các khoản thuế.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam