Quý I/2021: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng hơn 13%

09:51 | 30/03/2021 Print
Nhờ nỗ lực vừa chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong quý I/2021, ngành Hải quan đã thông quan cho lượng hàng hóa tăng 23%, thu ngân sách đạt 84.233 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

HQ Bình Dương

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN mở tờ khai nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ ngày 1/3 đến 28/3/2021, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 28.590 tỷ đồng. Với kết quả này, lũy kế từ 1/1 đến 28/3/2021, toàn ngành Hải quan đã thu ngân sách đạt 84.233 tỷ đồng, đạt 26,7% dự toán, đạt 25,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong quý I/2021, toàn ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Kết quả, 3 tháng đầu năm 2021, cơ quan hải quan đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lượng hàng hóa với trị giá kim ngạch ước tính 151,35 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 76,74 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 74,61 tỷ USD, tăng 25,1%./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam