Long An: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 98% so với cùng kỳ

15:42 | 23/03/2021 Print
Thống kê ước đến cuối tháng 3/2021, Cục Hải quan Long An thu ngân sách đạt hơn 1.072 tỷ đồng, đạt 31% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2020.

thuế xnk

Cán bộ Hải quan Long An thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Văn Cường

Theo Cục Hải quan Long An, đạt được kết quả nêu trên là ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2021 số doanh nghiệp đến làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại cơ quan hải quan tăng 4,2% với tổng tờ khai là 100.938 tờ khai, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch XNK theo hợp đồng thương mại trong kỳ đạt 3,66 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, kim ngạch có thuế trong kỳ đạt 0,42 tỷ USD (chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch), tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Long An, tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động XNK thông qua việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn liền với nâng cao hiệu quả quản lý trong thi hành công vụ, tiếp nhận giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp; ưu tiên thực hiện thủ tục nhanh gọn nhằm giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam