Tổng cục Hải quan: Không tổ chức ôn thi tuyển công chức năm 2021

17:16 | 16/03/2021 Print
Sau khi có thông báo chính thức về tuyển dụng công chức năm 2021, theo Quyết định 181/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc không tổ chức ôn thi tuyển công chức hải quan.

cán bộ hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, Tổng cục Hải quan nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 tổ chức ôn thi hoặc tham gia hướng dẫn ôn thi công chức hải quan năm 2021.

Công văn nêu rõ, ngày 22/2/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 181/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch tuyển dụng 413 công chức Tổng cục Hải quan năm 2021. Để triển khai thực hiện việc thi tuyển, Tổng cục Hải quan đăng công khai thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 tại website của Tổng cục Hải quan và các cục hải quan có chỉ tiêu tuyển dụng; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan và trụ sở các cục hải quan có chỉ tiêu tuyển dụng (trong thời hạn 30 ngày liên tục); đăng tại Tạp chí Hải quan (www.haiquanonline.com.vn)...

Để đảm bảo công khai, minh bạch, tránh những đồn đoán gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thi tuyển công chức của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành không tổ chức ôn thi hoặc tham gia hướng dẫn ôn thi công chức hải quan năm 2021./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam