Hải quan Bình Dương: Tăng thu hơn 3,7 tỷ đồng từ hậu kiểm

09:57 | 09/03/2021 Print
Thống kê đến tháng 3/2021, Cục Hải quan Bình Dương đã nỗ lực triển khai chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về hoạt động kiểm tra sau thông quan qua đó thu ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng.

Hải quan Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) đánh giá tuân thủ pháp luật đối với các doanh nghiệp (DN) được Tổng cục Hải quan giao theo Quyết định 3459/QĐ-TCHQ (ngày 15/12/2020).

Đồng thời, đơn vị đã triển khai các hoạt động hậu kiểm, tiến hành các hoạt động truy thu thuế, kết quả thu ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng, trong đó chi cục kiểm tra sau thông quan thu hơn 1,8 tỷ đồng, các chi cục hải quan thu đạt gần 1,9 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020, Cục Hải quan Bình Dương là một trong những cục hải quan tỉnh, thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm, số thu ngân sách đạt gần 76 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là chênh lệch nguyên phụ liệu tồn kho thực tế so với báo cáo quyết toán thông báo với cơ quan hải quan; khai sai mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ảnh hưởng đến số thuế phải nộp./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam