Còn gần 73.185 tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ

18:08 | 27/02/2021 Print
Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện còn gần 73.185 tỷ đồng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 chưa được các bộ, ngành, địa phương triển khai phân bổ, chiếm gần 16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Giải ngân vốn đầu tư công

Hiện còn gần 73.185 tỷ đồng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 chưa được phân bổ. Ảnh minh họa: H.T

Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 461.300 tỷ đồng. Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chưa được Thủ tướng Chính phủ giao là 16.000 tỷ đồng (vốn trong nước) do hiện nay, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Chương trình MTQG về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình.

Quyết định số 2185/QĐ- TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố phải phân bổ chi tiết danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới trước ngày 31/12/2020, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/1/2021.

Đến ngày 25/2 vừa qua, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 của 48/50 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố. 2 bộ, cơ quan trung ương chưa gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn là Đại học Quốc gia Hà Nội (kế hoạch vốn được giao là 572,138 tỷ đồng) và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (kế hoạch vốn được giao là 20 tỷ đồng).

Trong số các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã gửi báo cáo phân bổ vốn năm 2021, vẫn còn 21 bộ và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao và tỷ lệ vốn chưa phân bổ vẫn còn khá cao như: Bộ Thông tin và Truyền thông (94,77%), Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (88%), Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (85,21%), Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (77,13%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (63,88%), tỉnh Gia Lai (72,31%), tỉnh Hà Tĩnh (61,22%).

Nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, chưa phân bổ vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các dự án quá thời gian thực hiện với quy định).

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 38 địa phương giao kế hoạch vốn tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 18 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ phân bổ kế hoạch nguồn vốn này đạt rất thấp như: Bạc Liêu (1,94%), Kiên Giang (8,92%), Hòa Bình (9,31%), Hưng Yên (9,45%).

Theo đó, đến nay, tổng số vốn đã được các bộ, ngành, địa phương phân bổ là trên 388.115 tỷ đồng, đạt trên 84% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng).

Hiện còn gần 73.185 tỷ đồng chưa được các bộ, ngành, địa phương triển khai phân bổ, chiếm gần 16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Cụ thể: Các bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ gần 26.199 tỷ đồng; các địa phương chưa phân bổ trên 46.986 tỷ đồng.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam