Sẽ hỗ trợ nếu địa phương không cân đối được nguồn chi lương

14:25 | 22/02/2021 Print
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho các địa phương không cân đối được nguồn theo chế độ quy định để thực hiện các chính sách về tiền lương theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam