Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến

17:09 | 20/02/2021 Print
Để tiến tới kho bạc số trong tương lai, Kho bạc Nhà nước đang gấp rút hoàn thiện các bước cơ bản, trước mắt trong 3 năm tới (2021 - 2023), KBNN sẽ đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Công nghệ thông tin- KBNN

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ giúp cho đích đến Kho bạc số sẽ gần hơn. Ảnh minh họa: H.T

Trong dự thảo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021 - 2030 đang được KBNN trình Bộ Tài chính, KBNN đã đặt ra mục tiêu trở thành kho bạc số. Theo đó, KBNN đã lên kế hoạch cho 2 giai đoạn.

Giai đoạn từ năm 2021 - 2025, toàn ngành tập trung vào dữ liệu theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái về dữ liệu số.

Giai đoạn 2026 - 2030, KBNN sẽ tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu mở, hình thành hệ sinh thái các dịch vụ mở trong lĩnh vực tài chính nhà nước, từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hướng đến hình thành kho bạc số đầy đủ.

Để thực hiện được mục tiêu này, trước mắt trong 3 năm tới (2021 - 2023), KBNN đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến; chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư; Tổng kế toán Nhà nước; tích hợp thanh toán liên ngân hàng vào hệ thống thanh toán song phương điện tử giúp hình thành hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng thống nhất; nghiên cứu xây dựng mô hình thanh toán qua tài khoản tập trung duy nhất….

Với kế hoạch “dài hơi” cho cả giai đoạn 2021 - 2030, KBNN sẽ thực hiện nâng cấp Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác (phối hợp thu ngân sách; thanh toán song phương; thanh toán liên ngân hàng; dịch vụ công trực tuyến…) để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số.

Bên cạnh đó, KBNN cũng đặt ra kế hoạch mở rộng và hoàn thiện đầy đủ chức năng hệ thống quản lý ngân quỹ; quản lý trái phiếu; xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ - kiểm tra - thanh tra KBNN; xây dựng hệ thống dịch vụ kế toán của KBNN cung cấp cho đơn vị hành chính sự nghiệp.

Báo cáo từ KBNN cho biết, bộ tài liệu kiến trúc tổng thể hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin KBNN đến năm 2030 đang được trình Bộ Tài chính. Trên cơ sở kiến trúc tổng thể này, KBNN đang khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025 để trình Bộ Tài chính trong quý I/2021. Song song với đó, KBNN cũng đang trình Bộ Tài chính phê duyệt định hướng cho bài toán nâng cấp Tabmis và các hệ thống ứng dụng công nghệ khác để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam