Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục cắt giảm thêm một loại phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh

15:34 | 19/02/2021 Print
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

mật mã

Dự kiến mức nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự bằng 90% mức quy định hiện hành. Ảnh: TL.

Theo dự thảo thông tư, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự nộp phí như sau:

Kể từ ngày thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Trong thời gian có hiệu lực của thông tư này, không nộp phí thẩm định cấp các loại giấy phép nêu trên theo mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Từ ngày 1/1/2022 trở đi, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ nêu trên theo mức quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Như vậy, cùng với 21 thông tư ban hành trước đó được kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các quy định để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra hiện nay./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam