Hà Nội: Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chuyển tiếp dự án trước 31/3

20:01 | 18/02/2021 Print
Đối với một số dự án chuyển tiếp xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục theo đúng quy định trước ngày 31/3/2021.

Ngày 18/2/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành văn bản về việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021 và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Cụ thể, đối với kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chủ động khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cả cấp thành phố và cấp quận, huyện. Đồng thời, xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 của đơn vị phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hoàn thành kế hoạch khắc phục hạn chế giải ngân chậm và đẩy mạnh thực hiện giải ngân trong năm 2021 trước ngày 28/2/2021.

Đối với một số dự án chuyển tiếp xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục theo đúng quy định trước ngày 31/3/2021.

Đối với việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố, UBND thành phố yêu cầu rà soát danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025; rà soát số nợ xây dựng cơ bản và toàn bộ danh mục các dự án giai đoạn 2011 - 2015 đã được bố trí vốn nhưng chưa có trong danh mục 2016 - 2020 (nếu có), đề xuất phương án giải quyết; rà soát, chuẩn xác danh mục các dự án còn phải thu hồi vốn ứng đến nay của ngân sách trung ương.

Đối với một số quận, huyện thực hiện ứng ngân sách cấp huyện (từ nguồn kết dư, nguồn cải cách tiền lương), để triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố mà đến nay ngân sách thành phố chưa hoàn trả hết (vẫn còn nợ ngân sách cấp huyện), đề nghị UBND các quận, huyện tổng hợp chính xác số vốn đề nghị ngân sách thành phố hoàn trả trong giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo các văn bản pháp lý có liên quan.../.

Phúc Nguyên

Phúc Nguyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam