Công đoàn Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2021

17:45 | 28/01/2021 Print
Ngày 28/1/2021, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức hội nghị Ban Chấp hành công đoàn lần thứ 8 (mở rộng) khóa 25, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bà Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam dự hội nghị.

công đoàn bộ tài chính

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực công đoàn Bộ Tài chính, cùng các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo đơn vị, chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính,…

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Xuân Ngọc cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chính vì vậy, Công đoàn Bộ Tài chính đã xây dựng 10 nhiệm vụ chính triển khai trong năm 2021, như: tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình động kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn. Tích cực học tập quán triển sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành Tài chính và kế hoạch công tác của tổ chức công đoàn.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động, CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với phong trào CBCCVC thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động,…

Vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW và tổ chức có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, khóa 12; Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị.

Các cấp công đoàn tập trung công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp công đoàn trực thuộc Bộ Tài chính đạt được trong năm 2020.

“Công đoàn Bộ Tài chính đã rất tích cực trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra, giám sát và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính của đoàn viên công đoàn; đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở”, bà Phan Phương Hạnh khẳng định.

Năm 2021 là năm triển khai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, do vậy, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam mong muốn công đoàn Bộ Tài chính và các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục xây dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính đã phát động phòng trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021”.

Phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông qua các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

Yêu cầu đặt ra là các cấp công đoàn thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính gắn phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động với nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời gắn với việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào cuộc sống./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam