Cán bộ, công chức ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021

12:12 | 26/01/2021 Print
Sáng 26/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

ký kết

Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh.

Tới dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Tài chính: Trần Xuân Hà, Vũ Thị Mai, Huỳnh Quang Hải, Tạ Anh Tuấn.

Về phía công đoàn Bộ Tài chính, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính – Chủ tịch Công đoàn Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị, vụ, cục thuộc Bộ Tài chính và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bầu tham dự hội nghị.

Cán bộ công chức tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá đối với các mặt công tác thuộc lĩnh vực nội ngành và một số công tác khác.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Xuân Thủy- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo toàn diện, nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động.

Trong đó, đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức hàng năm, đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển… Đồng thời, tập trung làm rõ, xác định cụ thể một số tiêu chí đánh giá và chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở để đánh giá cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện, gắn công tác phòng chống tham nhũng vào từng nội dung công tác, từ việc ban hành các chế độ chính sách nhằm hoàn thiện thể chế tạo sự công bằng; đổi mới cải cách hành chính, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; cho đến việc xây dựng các quy trình, quy chế, xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trong năm qua, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và mối quan hệ với nhân dân; duy trì hoạt động của Tổ thường trực tiếp nhận thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của cán bộ, công chức Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đã thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; chú trọng thiết lập mối quan hệ với công dân, doanh nghiệp thông qua tổ chức hội nghị doanh nghiệp, đặt hòm thư tiếp nhận các vướng mắc hoặc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp...

thi đua
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao Cờ thi đua cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Minh.

Về công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, xuyên suốt cả năm 2020 với khẩu hiệu hành động là: “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020”.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V (2021-2025), Bộ Tài chính đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã vinh được đón nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động các hạng.

Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện quyền dân chủ tại cơ sở

Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở và công khai minh bạch các mặt công tác nội ngành, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành nói chung và cơ quan Bộ nói riêng có môi trường làm việc tốt; tạo không khí thi đua sôi nổi và thực chất, Bộ Tài chính đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Theo đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện quyền dân chủ tại cơ sở. Gắn thực hiện quy chế dân chủ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức theo tiêu chuẩn chức danh phù hợp với yêu cầu công việc; xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm nâng cao năng lực và trình độ cán bộ; tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị trong thực thi công vụ; tăng cường công tác quản lý trong nội bộ ngành, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác Đảng và nâng cao vai trò của các đoàn thể quần chúng trong từng đơn vị và trong toàn Ngành; đẩy mạnh phong trào thi đua; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, thực hiện quy tắc chuẩn mực ứng xử đạo đức nghề nghiệp theo phong cách làm việc mới, thực hiện “Văn minh công sở ”.

Bộ Tài chính trong năm 2021 sẽ có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích; thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và người lao động ngay từ cấp cơ sở theo đúng quy định; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động để có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và phát huy những mặt đã làm tốt.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã vinh dự nhận các phần thưởng cao quý.

Đại diện lãnh đạo 12 đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã ký giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của các Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế- xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính nói chung cũng như cơ quan Bộ Tài chính nói riêng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả công tác của Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm, để toàn ngành Tài chính cùng quyết liệt phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam