Đôn đốc thực hiện kiểm tra kiểm soát hải quan

14:59 | 25/01/2021 Print
Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung tại công văn 119/TCHQ-GSQL về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan.

cán bộ hải quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, đối với nội dung khai thông tin trước khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa, Tổng cục Hải quan hướng dẫn người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền gồm chủ hàng, đại lý làm thủ tục hải quan.

Trường hợp cửa khẩu biên giới chưa có địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa đã được Tổng cục Hải quan công nhận thì khi hàng hóa đến cửa khẩu và vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam, công chức hải quan đối chiếu thực tế thông tin về phương tiện trên bản kê, nếu phù hợp thì xác nhận vào ô giám sát công chức hải quan tại cửa khẩu (ghi rõ thời gian hàng đi qua cửa khẩu) và giao 01 bản sao cho người khai để chuyển cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu đối với trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế.

Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện phân tích thông tin hàng hóa quá cảnh, phát hiện lô hàng có dấu hiệu cất giấu hàng cấm, hàng quá cảnh phải có giấy phép nhưng không có giấy phép, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không khai báo và thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%), xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa đúng khai báo hoặc sau khi xử lý vi phạm (nếu có) và hàng hóa được tiếp tục vận chuyển đi, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thực hiện gắn seal định vị điện tử theo quy định để vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

Chi cục hải quan cửa khẩu xuất thực hiện kiểm tra seal định vị điện tử và cho phép hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa còn nguyên seal. Trường hợp không còn nguyên seal, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%) và xử lý vi phạm, chỉ cho phép hàng hóa xuất khẩu sau khi đã kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam