Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Triển khai khẩn trương, đảm bảo chất lượng tiến độ

10:35 | 25/01/2021 Print
(TBTCVN) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cơ bản đồng thuận với dự thảo quyết định Kế hoạch hành động thực hiện Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Đồng thời Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương triển khai với tinh thần nghiêm túc đảm bảo chất lượng, tiến độ các nội dung cải cách nêu tại Quyết định 38/QĐ-TTg khi được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Dự kiến trình Chính phủ ban hành Nghị định trong nửa đầu năm 2021

Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương xây dựng và trình Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện giai đoạn 1 Quyết định số 38/QĐ-TTg (ngày 12/1/2021) về Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Đề án KTCN).

Tại cuộc họp với Tổng cục Hải quan chiều ngày 21/1/2021, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo việc triển khai Đề án KTCN phải được thực hiện khẩn trương trên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo các nội dung cải cách chỉ đạo của Chính phủ. Đề án KTCN có nhiều phần việc phải làm như xây dựng cơ sở pháp lý, kết nối chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia, nâng cấp Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia; bố trí nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng chỉ đạo Tổng cục Hải quan bám sát yêu cầu tại Quyết định 38/QĐ-TTg, tập trung nghiên cứu bàn giải pháp, nêu rõ tiến độ thời gian nhằm thực hiện thành công Đề án KTCN. Sớm thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án KTCN.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai lưu ý, trước mắt, Tổng cục Hải quan nhanh chóng xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Nghị định triển khai KTCN) lấy ý kiến các bộ, ngành, cộng đồng DN, kịp trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành trong nửa đầu năm 2021.

Trong quá trình triển khai đề án KTCN, Tổng cục Hải quan cần thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ cốt lõi để đảm bảo thực hiện hiệu quả công việc. Đó là xây dựng cơ sở pháp lý vận hành đề án mà quan trọng nhất là Nghị định triển khai KTCN; xây dựng quy trình thực hiện đề án KTCN; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách của đề án.

Tổng cục Hải quan cần quan tâm đến việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin giữa cơ quan hải quan và các bên tham gia với các đơn vị đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp quy/giám định hàng hóa để có thể triển khai được các phương thức cải cách đơn giản hóa thủ tục KTCN.

“Tổng cục Hải quan nhanh chóng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị hải quan. Trong quá trình triển khai công việc cần sự hỗ trợ của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến báo cáo đề xuất để lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết…”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu.

6 nội dung chính sẽ triển khai trong giai đoạn 1

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã khái quát nội dung quan trọng nêu tại dự thảo quyết định Kế hoạch hành động thực hiện đề án KTCN theo Quyết định 38/QĐ-TTg.

Theo đó, dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện đề án KTCN có 6 nội dung chính sẽ được triển khai trong giai đoạn 1 từ năm 2020 đến 2023. Đó là xây dựng Nghị định triển khai KTCN; phát triển hệ thống công nghệ thông tin; hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; rà soát quy trình hải quan hiện tại để xây dựng quy trình thủ tục hải quan mới gắn với hoạt động cải cách của đề án KTCN; nâng cao nguồn nhân lực của cơ quan hải quan; tổ chức phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thực hiện đề án KTCN.

Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại Quyết định 38/QĐ-TTg, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính về nhân lực, bố trí kinh phí triển khai đề án. Cử cán bộ chuyên trách về pháp chế, quy trình thủ tục, công nghệ thông tin trong quá trình triển khai đề án KTCN.

Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, ngay trong tháng 1/2021 Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính nội dung triển khai xây dựng Nghị định triển khai KTCN nhằm đảm bảo việc lấy ý kiến các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong tháng 3/2021, kịp thời hoàn thiện hồ sơ nghị định báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét vào giữa tháng 6/2021. “Tổng cục Hải quan đề xuất với Bộ Tài chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện đề án KTCN theo yêu cầu của Quyết định 38/QĐ-TTg...”, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu.

Thành lập Tổ triển khai thực hiện đề án

Để triển khai các nội dung cải cách, tại Quyết định 38/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án KTCN. Thành phần: Tổ trưởng giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các thành viên là đại diện lãnh đạo cấp tổng cục, vụ, cục thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu; xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các cơ quan kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Hải Linh

Hải Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam