Đôn đốc triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

17:33 | 21/01/2021 Print
Ngày 21/1/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì cuộc họp triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo Quyết định 38/QĐ-TTg.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: Hải Anh

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã báo cáo các nội dung quan trọng nêu tại dự thảo quyết định Kế hoạch hành động thực hiện Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, dự thảo có 6 nội dung chính sẽ được triển khai trong giai đoạn 1 từ năm 2020 đến 2023. Đó là xây dựng nghị định triển khai kiểm tra chuyên ngành (KTCN); phát triển hệ thống công nghệ thông tin; hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; rà soát quy trình hải quan hiện tại để xây dựng quy trình thủ tục hải quan mới gắn với hoạt động cải cách của đề án KTCN; nâng cao nguồn nhân lực của cơ quan hải quan; tổ chức phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thực hiện đề án KTCN.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cơ bản đồng thuận với dự thảo quyết định kế hoạch hành động thực hiện đề án và chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương triển khai với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nội dung cải cách nêu tại Quyết định 38/QĐ-TTg khi được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Trước mắt, Tổng cục Hải quan nhanh chóng tổ chức thành lập Tổ công tác triển khai đề án KTCN..../.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam