Hơn 30 nghìn tỷ đồng chi phòng chống dịch, thiên tai năm 2020

14:38 | 19/01/2021 Print
Năm 2020, nhờ chủ động trong điều hành, chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, trong đó có nhiều khoản chi phát sinh trong năm do dịch bệnh Covid-19. Số tiền chi cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ thiên tai, bão lũ lên đến hơn 30 nghìn tỷ đồng.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam