Tháng 3/2021, sẽ hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước 2019

21:15 | 17/01/2021 Print
Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Cục trưởng Cục Kế toán nhà nước, trong tháng 3/2021, Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tại kỳ họp tháng 5/2021.

BCTCNN

Cán bộ KBNN thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước. Ảnh: H.T

Theo bà Hoài, rút kinh nghiệm từ việc lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) cho năm 2018, nên ngay từ đầu năm 2020, để thực hiện lập BCTCNN cho năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai nhiều hoạt động, bao gồm: nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn công tác lập BCTCNN năm 2019; hoàn thiện hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước (cập nhật công thức, khắc phục các lỗi của hệ thống…) để sẵn sàng tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị và hỗ trợ công tác tổng hợp lập BCTCNN năm 2019.

KBNN phối hợp với sở tài chính đôn đốc các đơn vị dự toán cấp 1 trên địa bàn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính; thực hiện kiểm tra, rà soát, tiếp nhận báo cáo của các đơn vị này; tổ chức các nhóm hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật để kịp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình cung cấp thông tin, tổng hợp, lập BCTCNN; tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ liên quan trong hệ thống KBNN,…

Theo bà Hoài, việc lập BCTCNN tại các nước trên thế giới có phần dễ dàng hơn vì chỉ lập với chính quyền trung ương, nhưng tại Việt Nam, có tới 4 cấp ngân sách lồng ghép nên việc lập BCTCNN khó khăn phức tạp hơn rất nhiều.

Do đó, để việc lập BCTCNN thành công, KBNN đã thực hiện phân cấp: Báo cáo tài chính của ngân sách cấp huyện sẽ do KBNN huyện tổng hợp; cấp tỉnh do KBNN tỉnh tổng hợp; cấp ngân sách trung ương sẽ do KBNN trung ương tổng hợp. “Cách làm này đã giảm tải cho KBNN trong việc tổng hợp BCTCNN” - bà Hoài cho biết.

Thông tin thêm về BCTCNN năm 2019, bà Hoài cho biết, đến nay, KBNN đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước năm 2019 và đang khẩn trương tổng hợp, phân tích 63 bộ BCTCNN của 63 tỉnh, thành trong cả nước.

BCTCNN năm 2019 toàn quốc sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2021 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tại kỳ họp tháng 5/2021 theo đúng quy định hiện hành./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam