Kho bạc Hải Dương từ chối thanh toán trên 2,5 tỷ đồng

00:25 | 17/01/2021 Print
Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, định mức. Qua kiểm soát chi, trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã từ chối thanh toán trên 2,5 tỷ đồng.

KBNN Nam Sách, Hải Dương

Giao dịch tại KBNN Nam Sách, Hải Dương. Ảnh: H.T

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương, mặc dù đại dịch Covid-19 có những diễn biến rất phức tạp trong năm 2020 nhưng đơn vị đã có các giải pháp bố trí cán bộ phù hợp để kịp thời giải ngân các khoản chi thường xuyên, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo đó, trong năm 2020, KBNN Hải Dương đã kiểm soát, thanh toán 18.760 tỷ đồng vốn chi thường xuyên. Trong đó, chi thường xuyên theo hình thức rút dự toán là 10.811 tỷ đồng, đạt gần 95% so với dự toán. Dự kiến đến hết tháng 1/2021, các khoản chi thường xuyên của năm 2020 sẽ được giải ngân đạt 100% dự toán được giao.

Trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, ngoài việc bám sát các Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Hải Dương đã từng bước tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nên đã đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác.

Hết năm 2020, KBNN Hải Dương đã giải ngân được 850 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020, đạt trên 95% kế hoạch (891 tỷ đồng).

Nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020, KBNN Hải Dương đã giải ngân được 5.377 tỷ đồng, đạt trên 85% kế hoạch vốn (6.300 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo từ KBNN Hải Dương, về nguồn vốn đầu tư nước ngoài, kế hoạch vốn năm 2020 do KBNN các cấp trực thuộc KBNN Hải Dương nhận được là 115,2 tỷ đồng, nhưng hiện nay tỷ lệ giải ngân vẫn là 0%. Lý do là các dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục trình tự đầu tư xây dựng nên không có khối lượng để giải ngân. Nguồn vốn này sẽ được giải ngân trong năm 2021 khi các dự án đi vào khởi công xây dựng.

Qua công tác kiểm soát thanh toán, KBNN Hải Dương đã phát hiện 7.877 hồ sơ còn thiếu các chứng từ so với quy định và đã yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, KBNN Hải Dương đã từ chối thanh toán trên 2,5 tỷ đồng do đơn vị sử dụng ngân sách yêu cầu chi sai so với tiêu chuẩn, định mức.

KBNN Hải Dương đang tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi đến kho bạc để thanh toán vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu để đến hết ngày 31/1/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch được giao.

An Nhi

An Nhi

© Thời báo Tài chính Việt Nam