Bộ Tài chính lên kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ

23:03 | 14/01/2021 Print
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

kho bạc

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa công việc thành các đề án, có tiến độ hoàn thành. Ảnh: T.T

Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra 9 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị, ban hành ngay các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Trong đó, Bộ Tài chính đề ra các chỉ tiêu cụ thể, như: Tỷ lệ động viên vào ngân sách là 15,5% GDP; tỷ lệ nợ đọng thuế thấp hơn 5% tổng thu ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách so với dự toán là 3%; tỷ trọng chi thường xuyên (không gồm chi lương và tinh giản biên chế) là 61,5%; tỷ trọng chi đầu tư phát triển là 28,3%; bội chi NSNN so với GDP là 4%; dư nợ công trên GDP là 46,1%, nợ Chính phủ là 41,9% GDP.

Tại kế hoạch hành động này, Bộ Tài chính đã đề ra nhóm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ động bố trí nguồn lực và triển khai các giải phảp phù hợp, kịp thời (trong đó có các giải pháp tín dụng tài chính, NSNN, thuế, phí, lệ phí, giá…) để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập do đại dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hàng không.

Bộ Tài chính cũng đã đề ra Danh mục các Đề án thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảo của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ.

Theo đó, năm 2021 Bộ Tài chính có 71 Đề án trình Chính phủ và dự kiến ban hành theo thẩm quyền 85 thông tư.

Để thực hiện hiệu quả, quyết định nêu rõ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung của quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi đi công tác tại các bộ, ngành, địa phương hoặc tham dự các cuộc họp liên quan theo phân công.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và quyết định này, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hóa nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch của đơn vị ban hành trước ngày 20/1/2021.

Để triển khai kịp thời các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nhiều năm nay, ngay sau khi Chính phủ ban hành 2 nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định ban hành kế hoạch hành động để thực hiện. Trong đó, nêu cụ thể từng nhóm nhiệm vụ và giải pháp, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải có kế hoạch hành động của từng đơn vị mình, triển khai các nhóm nhiệm vụ được giao.

Đi kèm với đó là gắn trách nhiệm người đứng đầu, chế độ báo cáo định kỳ... để giám sát tiến độ thực hiện và các phần nhiệm vụ hoàn thành. Nhờ triển khai kịp thời, sát sao, Bộ Tài chính luôn hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam