Cục Hải quan Quảng Ninh: Thời gian thông quan hàng nhập khẩu giảm gần 5%

11:21 | 13/01/2021 Print
Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, trong đó hàng nhập khẩu chỉ còn hơn 10 giờ.

quảng ninh

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Thanh Hoa

Năm 2020, Cục Hải quan Quảng Ninh đã nỗ lực, tích cực triển khai sâu rộng các hoạt động cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Để đẩy nhanh tốc độ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn vị đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hải quan và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp; mở rộng Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đảm bảo đúng lộ trình, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Năm 2020, 100% tờ khai được Hải quan Quảng Ninh thực hiện thông quan hàng hóa tự động; 1.844 lô hàng xuất nhập khẩu XNK kiểm tra chuyên ngành được trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia (NSW); 4.347 lượt phương tiện xuất nhập cảnh thực hiện thủ tục trên hệ thống E-Manifest; tiếp nhận 179 C/O form D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN (tăng 38% so với năm 2019), tiếp nhận và trả kết quả 3.466 hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan.

Với những nỗ lực nêu trên, thời gian thông quan hàng hóa tại Quảng Ninh được rút ngắn. Kết quả đo giải phóng hàng của đơn vị cho thấy, hàng nhập khẩu đạt 10 giờ 05 phút 48 giây, giảm 4,88%; hàng xuất khẩu đạt 2 giờ 29 phút 22 giây, giảm 10,83% so với năm 2019 (năm 2019, hàng nhập khẩu đạt 10 giờ, 36 phút, 54 giây; hàng xuất khẩu đạt 2 giờ 47 phút 30 giây)./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam