Hiệu quả từ đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản theo phương thức mới

17:02 | 12/01/2021 Print
Sau 6 tháng áp dụng thí điểm công tác đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản theo phương thức mới mang lại tiện ích cao, không xảy ra sai sót, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đang có kế hoạch triển khai diện rộng sau khi có sự đồng thuận cao.

anh moi

Toàn cảnh hội nghị sơ kết ủy nhiệm chi năm 2020 KBNN TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Nhiều bất cập cần xóa bỏ

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc thực hiện đối chiếu xác nhận số dư tài khoản của các đơn vị giao dịch tại KBNN TP. Hồ Chí Minh thời gian qua chủ yếu áp dụng theo phương thức cũ (truyền thống) trên cơ sở báo cáo được đơn vị giao dịch in ra bản giấy gửi đến KBNN để đối chiếu.

Mặc dù đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hạch toán, tổng hợp, quản lý thu chi ngân sách nhà nước bằng nhiều chương trình, phần mềm hỗ trợ, nhưng công tác đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản vẫn áp dụng theo phương pháp truyền thống, nên còn khá nhiều bất cập.

Cán bộ kho bạc thực hiện việc so sánh số liệu bằng mắt thường, cộng trừ thủ công đã làm lãng phí nhiều thời gian và công sức, năng suất lao động thấp, lãng phí nguồn lực xã hội, số liệu đôi khi chưa đảm bảo chính xác, chưa phát hiện kịp thời các sai sót, dẫn đến số liệu báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền đôi khi chưa đảm bảo tuyệt đối về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ...

Theo quy định công tác đối chiếu và xác nhận số liệu bắt đầu từ ngày đầu tháng đến ngày 10 (đối chiếu tháng, quý) hoặc ngày 10 tháng 2 năm sau (đối với đối chiếu năm), KBNN có trách nhiệm thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đối chiếu của đơn vị. Thời gian này trùng với thời điểm các đơn vị đề nghị thanh toán các khoản tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, thanh toán cá nhân khác... nên tạo áp lực cho công chức Kho bạc.

Một trong những hạn chế nữa là về phía đơn vị giao dịch nhận thức về tầm quan trọng trong công tác đối chiếu số liệu với KBNN của nhiều đơn vị chưa cao, việc theo dõi số liệu thanh toán còn hạn chế dẫn đến số liệu đối chiếu còn sai lệch, chưa đảm bảo thời gian đối chiếu theo quy định. Một số đơn vị còn chưa chủ động trong việc quản lý rủi ro về thất thoát tiền và tài sản…

Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải cho biết, sau khi nhận thấy rõ những bất cập của việc đối chiếu, xác nhận số liệu số dư tài khoản của phương thức truyền thống, đơn vị đã xác định, xu thế và tiện ích việc cải tiến quy trình, phương thức đối chiếu, xác nhận số liệu theo hướng hiện đại hóa là rất cần thiết. Tháng 7/2020, KBNN TP. Hồ Chí Minh thí điểm áp dụng theo phương thức mới cho các đơn vị giao dịch tại KBNN TP và KBNN quận I.

Cùng với đó, từ quý III/2020 chính thức áp dụng đối chiếu số liệu dự toán cấp 4, tạm ứng và thanh toán tạm ứng. Các đơn vị KBNN lập và gửi bản đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản cho đơn vị giao dịch để đơn vị giao dịch đối chiếu và xác nhận số liệu.

Tiện ích khả quan, cần nhân rộng

Ông Bùi Văn Hậu- Phó Giám đốc KBNN quận I cho rằng, việc áp dụng đối chiếu, xác nhận số liệu số dư tài khoản theo phương thức mới này đã mang lại những hiệu quả rất khả quan. KBNN có thể kiểm soát được số dư tài khoản tiền gửi và số dư dự toán của từng đơn vị giao dịch. Các đơn vị giao dịch cũng có thể cập nhật được tình hình thu, chi của đơn vị mình thông qua bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi và số dư dự toán. Thông qua việc đối chiếu xác nhận số liệu, đơn vị giao dịch và KBNN phát hiện những khoản chi không khớp về mã nội dung kinh tế, chương, khoản, nguồn ngân sách và điều chỉnh kịp thời trước khi khóa số quyết toán.

Số liệu thống kê tại KBNN quận I, sau hơn 6 tháng triển khai cho thấy, thời gian gửi đơn vị xác nhận gửi lại đối chiếu, tỷ lệ đúng hạn chiếm 95%, trễ hạn chiếm 5% (nguyên nhân chậm chủ yếu do đơn vị ít giao dịch, lãnh đạo đi công tác, ...).

Cũng theo ông Hậu, qua khảo sát ý kiến đồng ý theo phương thức mới tại 222 đơn vị giao dịch có 94,6% đồng ý hoặc rất đồng ý; 5,6% không đồng ý (nguyên nhân do phải giao nhận đối chiếu thủ công trong điều kiện đã tham gia dịch vụ công).

Ưu điểm nổi bật còn được thể hiện ở bảng đối chiếu số liệu được lập từ chương trình hỗ trợ, trên cơ sở dữ liệu dùng chung kết xuất từ TABMIS nên số liệu bảo đảm tính chính xác cao, đầy đủ và không có công thức thủ công.

"Thời gian lập bảng đối chiếu nhanh chóng, đơn vị KBNN chủ động trong việc gửi Bảng đối chiếu (ngay từ đầu tháng đã có số liệu đối chiếu), xác nhận số dư tài khoản đến các đơn vị để thực hiện đối chiếu và xác nhận. Đảm bảo phát hiện các sai sót, chênh lệch, điều chỉnh kịp thời. Công tác chấm đối chiếu, xác nhận số liệu do các đơn vị thực hiện, từ đó giảm khối lượng công việc cho các giao dịch viên và kế toán trưởng (hoặc ủy quyền kế toán trưởng) KBNN"- ông Hậu nói.

Cũng theo ông Hậu, điều này đã tạo điều kiện thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ, khắc phục được tình trạng các đơn vị giao dịch phải lập lại nhiều lần bảng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản, tránh được tình trạng đơn vị giao dịch lập đối chiếu trễ hạn, đặc biệt đã khắc phục trường hợp cán bộ KBNN đối chiếu, xác nhận sai số liệu.

Tổng hợp kết quả sau 6 tháng thí điểm triển khai công tác đối chiếu, xác nhận số liệu số dư tài khoản theo phương thức mới, giám đốc KBNN TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải cho biết chưa xảy ra sai sót nào.

Trong thời gian tới KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đề xuất mở rộng triển khai công tác đối chiếu theo phương thức mới trên toàn hệ thống./.

“KBNN TP sẽ nâng cấp hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, theo hướng thực hiện hai chiều việc giao nhận đối chiếu trên hệ thống và đồng bộ dữ liệu với hệ thống TABMIS, hướng đến thực hiện đối chiếu tự động thông qua việc xác nhận điện tử”, ông Hải cho biết.

Gia Cư

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam