Chính thức kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí lệ phí thêm 6 tháng

16:03 | 05/01/2021 Print
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 - 100%.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam