Chứng khoán phái sinh: Dự kiến giá đăng ký thành viên giao dịch tại VSD là 20 triệu đồng

17:51 | 05/05/2018 Print
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng cho thị trường chứng khoán phái sinh như sau: Giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch có mức là 20 triệu đồng/thành viên; giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch thường niên có mức 20 triệu đồng/năm.

chứng khoán

Bộ Tài chính đang bổ sung một số loại giá dịch vụ áp dụng cho TTCK phái sinh tại SGDCK và VSD. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo đó, giá dịch vụ áp dụng cho thị trường chứng khoán phái sinh như sau: Giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch có mức là 20 triệu đồng/thành viên; giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch thường niên có mức 20 triệu đồng/năm.

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai chỉ số có mức 3.000 đồng/ hợp đồng; hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ có mức giá dự kiến là 5.000 đồng/ hợp đồng; hợp đồng tương lai đối với thành viên tạo lập thị trường có mức tối đa 70% mức giá dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai đối với thành viên giao dịch.

Giá dịch vụ áp dụng tại VSD như sau: Giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ có mức dự kiến là 30 triệu đồng/lần; giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ có mức 20 triệu đồng/năm; giá dịch vụ quản lý vị thế có mức 3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày; giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ có mức 0,003% số dư giá trị tài sản thế chấp (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng).

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá, SGDCK và VSD được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan trừ trường hợp cung cấp dịch vụ độc quyền thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định giá dịch vụ cụ thể.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại SGDCK và VSD thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam