Từ ngày 5.9, thuế xuất khẩu sắn lát về 0%

18:05 | 04/09/2015 Print
Việc điều chỉnh thuế xuất khẩu các mặt hàng sắn được thực hiện theo Thông tư 141/2015/TT-BTC ngày 4.9.2015 của Bộ Tài chính cho đến khi có văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>> Chính phủ chấp thuận 'lùi' thuế xuất khẩu sắn

Trước đó, ngày 6.5.2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC qui định thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn là 5% với hiệu lực thi hành từ ngày 20.6.2015, nhằm thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26.01.2015 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi Thông tư số 63/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành, trước một số kiến nghị phản ánh vướng mắc của UBND tỉnh Gia Lai, Bình Định và các doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát tại TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Bình Định, ... ngày 29.7.2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 10420/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị: cho phép tạm dừng việc thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC để tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn đối với vụ mùa năm nay.

Ngày 26/8/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6746/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10420/BTC-CST nói trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 4.9.2015 dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC cho đến khi có văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.9.2015.

Theo đó, kể từ ngày 5.9.2015, các mặt hàng sắn xuất khẩu thực hiện theo qui định của Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế với mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% cho đến khi có văn bản mới của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn áp dụng cho năm 2016 theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

Đồng thời tiếp tục theo dõi để có lộ trình tăng dần mức thuế suất thuế xuất khẩu sắn cho phù hợp với lộ trình áp dụng xăng sinh học tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và tình hình thực tế về sản xuất, tiêu thụ sắn trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn./.

H.L

H.L

© Thời báo Tài chính Việt Nam