Bộ Tài chính biểu dương thành tích của Trường Hải quan Việt Nam

15:27 | 21/07/2015 Print
Ngày 21/7, thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã trao Cờ Thi đua của Bộ Tài chính, ghi nhận và biểu dương những thành tích của Trường Hải quan Việt Nam đạt được trong năm 2014.

tổng cục hải quan

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình (bên phải) trao Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam Nguyễn Đình Phiên. Ảnh: Hải Anh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong năm 2014, Trường Hải quan Việt Nam đã hoàn thành tốt công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cán bộ hải quan, tích cực trong công tác tham mưu, góp ý, hoàn thiện chính sách hải quan…

6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hải quan với số lượng 1.210 học viên, đạt 71% kế hoạch đầu lớp, đạt 66% kế hoạch về số lượng học viên

Xây dựng khung chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho lãnh đạo cấp tổ, đội hải quan theo mô hình hiện đại hóa; cập nhật kiến thức nội dung bài giảng các lớp ngắn hạn, dài hạn đảm bảo phù hợp với tình hình các văn bản hướng dẫn mới trong và ngoài ngành; nghiên cứu hoàn thiện bộ giáo trình đào tạo nghiệp vụ hải quan mới.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và đón nhận Cờ Thi đua của Bộ Tài chính diễn ra sáng nay (21/7), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đánh giá cao những thành tích của Trường Hải quan Việt Nam đạt được trong thời gian qua và mong muốn đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu hiện đại hóa công tác đào tạo cán bộ hải quan theo đúng định hướng Chiến lược xây dựng, phát triển Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020 đã được Bộ Tài chính phê duyệt…./.

Hải Anh

Hải Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam