Kho bạc Nhà nước không ngừng hiện đại hóa và cải cách hành chính

18:28 | 20/07/2015 Print
Sáng 20/7, tại Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Giao ban Giám đốc KBNN khu vực phía Bắc. Tại Hội nghị, nhiều giải pháp được đưa ra để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2015.

PTGĐ Nguyễn Quốc Vinh

Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Vinh trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Việt

Ngân quỹ nhà nước được điều hành chủ động, linh hoạt

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Vinh cho biết, toàn hệ thống KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp để tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN; đẩy mạnh công tác phối hợp thu và cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, rút gọn quy trình, thủ tục thu nộp, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đến hết tháng 6/2015, tổng thu NSNN trong cân đối đạt 50,2% so với dự toán.

Bên cạnh đó, KBNN đã bám sát tình hình thu, chi ngân sách, kịp thời tham mưu trình Bộ Tài chính các giải pháp điều hành ngân quỹ tại từng giai đoạn, từng thời điểm; đồng thời tích cực triển khai các giải pháp huy động vốn 6 tháng đạt gần 114.900 tỷ đồng (bao gồm cả tín phiếu và trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ). Qua đó ngân quỹ nhà nước được điều hành một cách chủ động, linh hoạt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi của các cấp ngân sách.

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống KBNN kiểm soát chi thường xuyên khoảng 318.000 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) bằng 41% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 11.000 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 6,2 tỷ đồng.

Trong chi đầu tư XDCB, với các khoản chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 109.490,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn năm. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 70.613,5 tỷ đồng (đạt 42% kế hoạch vốn năm); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 27.562,8 tỷ đồng (đạt 36% kế hoạch); nguồn vốn khác giải ngân là 11.313,9 tỷ đồng (đạt 37% kế hoạch vốn KBNN nhận được từ cơ quan tài chính)....

Hệ thống KBNN cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn quá hạn, kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2015.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, KBNN đã nỗ lực cải cách hành chính và hiện đại hóa bằng việc chủ động rà soát, nghiên cứu sửa đổi hồ sơ, thủ tục trong kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư; triển khai thí điểm đối với khoản chi thanh toán bằng hình thức thẻ “tín dụng mua hàng”; xây dựng phương án giao dịch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN cũng tích cực đẩy mạnh phối hợp thu, kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu thu NSNN với các cơ quan thu và các hệ thống ngân hàng thương mại; triển khai thí điểm thu NSNN qua máy POS tại một số đơn vị KBNN; triển khai mở rộng hệ thống thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số thông tin, cấu trúc dữ liệu, mẫu giấy nộp tiền thu NSNN trong thanh toán liên ngân hàng để phù hợp với yêu cầu cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, KBNN cũng tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử KBNN trên Internet tích hợp cung cấp 3 dịch vụ công; phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình quản lý văn bản đi, đến trong nội bộ hệ thống KBNN nhằm từng bước điện tử hóa các hoạt động, giảm thiểu văn bản, hồ sơ, chứng từ giấy trong hệ thống KBNN.

Nỗ lực những tháng còn lại

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua của toàn hệ thống, nhưng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm cho ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng là rất lớn.

Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại, Tổng Giám đốc KBNN đã đề nghị các cán bộ chủ chốt toàn hệ thống KBNN cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà đề nghị các đơn vị KBNN tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015, hướng dẫn của Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành ngân sách và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của KBNN để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị KBNN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung nhanh, đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào NSNN. Theo dõi sát tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác phục vụ quản lý điều hành NSNN của các cấp; tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của các đơn vị KBNN, đặc biệt là những tháng cuối năm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn quá hạn.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà đã nhấn mạnh đến công tác huy động vốn vì nhu cầu huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển trong 6 tháng cuối năm là rất lớn (6 tháng đầu năm, KBNN mới huy động được 73.305 tỷ đồng bằng 29,3% kế hoạch Bộ giao – 250.000 tỷ đồng), trong khi đó tình hình thị trường dự kiến còn nhiều khó khăn, thách thức.

Vì vậy, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà đã đề nghị Vụ Huy động vốn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính kịp thời tham mưu, báo cáo các giải pháp để huy động vốn đáp ứng các nhu cầu chi của NSNN và góp phần phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trong nước./.

Hạnh Thảo

Hạnh Thảo

© Thời báo Tài chính Việt Nam