Trạm thu phí đường bộ hoàn vốn phải nằm trong phạm vi dự án

20:31 | 05/02/2015 Print
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

thu phí đường bộ

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua đã nhận được một số kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về thỏa thuận vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đối với các trạm thu phí không thuộc quy hoạch, hoặc khoảng cách giữa các trạm thu phí không đảm bảo tối thiểu 70 km trên cùng tuyển đường.

Do đó, để giảm thủ tục hành chính, khuyến khích đầu tư xây dựng đường bộ, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 159/213/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ.

Theo đó, dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 theo hướng: Trường hợp đường bộ đặt trạm thu phí không thuộc quy hoạch hoặc khoảng cách giữa các trạm thu phí không đảm bảo tối thiểu 70 km trên cùng tuyến đường thì trước khi xây dựng trạm thu phí, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với UBND cấp tỉnh quyết định (đối với đường quốc lộ), Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định (đối với đường địa phương), đảm bảo trạm thu phí nằm trong phạm vi dự án”.

Hiện tại theo quy định tại Thông tư 159, trường hợp trên Bộ GTVT phải “thống nhất ý kiến với UBND cấp tỉnh và Bộ Tài chính quyết định”, và không bao gồm nội dung “đảm bảo trạm thu phí nằm trong phạm vi dự án”./.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam