Công tác thi đua khen thưởng của ngành Tài chính chuyển biến tích cực

18:02 | 29/12/2014 Print
Ông Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính vừa diễn ra tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hùng Minh

Ông Nguyễn Hùng Minh,Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng cho biết: Năm 2014 là năm có nhiều văn bản pháp luật mới về thi đua khen thưởng được ban hành và có hiệu lực thi hành, tuy nhiên được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong ngành, công tác thi đua khen thưởng luôn bám sát nhiệm vụ của Bộ; chủ động đề xuất, đưa ra nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả, triển khai công tác thi đua khen thưởng trên nhiều mặt công tác.

Các phong trào thi đua, cách thức tổ chức theo đó cũng đã có những chuyển biến thực chất, gắn với tiêu chí thi đua rõ ràng và chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Công tác thi đua cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt công tác tuyên truyền về lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng đã có chuyển biến ở nhiều cấp, chuyên sâu và không dàn trải.

Quan trọng hơn, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân quan tâm tìm hiểu và có đề nghị đăng ký phấn đấu để đạt các danh hiệu, hình thức khen thưởng; điều đó cho thấy công tác thi đua khen thưởng đã từng bước đi vào cuộc sống, công tác, học tập, sinh hoạt hàng ngày tại các cơ quan, đơn vị của ngành Tài chính.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị trong toàn Ngành cũng đã tới dự và tham gia đóng góp ý kiến, nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong và ngoài đơn vị.

Được biết, năm 2015, năm cuối hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Vụ Thi đua Khen thưởng sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện một số chương trình, công tác trọng tâm về thi đua, khen thưởng như: Triển khai thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách được Nhà nước giao ngay từ những ngày đầu năm 2015; Triển khai thực thiện thành công công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn Ngành lần thứ IV và Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tài chính vào tháng 8/2015; Thực hiện tốt công tác khen thưởng cho toàn ngành đảm bảo về thời gian và đúng theo quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua – Khen thưởng, phục vụ kịp thời cho Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành, Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành, cũng như các ngày Kỷ niệm của các đơn vị…/.

Sâm Linh

Sâm Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam