Mức phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất thấp nhất là 5.000 đồng/lượt

16:03 | 27/10/2014 Print
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 154/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.

Theo Thông tư, mức phí của xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự: là 5.000 đồng/lượt và 100.000 đồng/tháng; Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi 40.000 đồng/lượt; Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế 50.000 ngồi đồng/lượt; Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi 65.000 đồng/lượt; Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên 75.000 đồng/lượt.

Đối với xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn 35.000 đồng/lượt; Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn 55.000 đồng/lượt; Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn 75.000 đồng/lượt; Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn 90.000 đồng/lượt.

Xe máy thi công 70.000 đồng/lượt; Thuê cả chuyến phà loại 15 tấn 150.000 đồng/chuyến; Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn 200.000 đồng/chuyến; Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn đồng/chuyến 250.000đồng/lượt; Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn 300.000 đồng/chuyến.

Cũng theo Thông tư, việc miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, quốc lộ 37B được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, quốc lộ 37B không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn trước đó của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2014./.

Phương Quyên

Phương Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam