Phú Thọ triển khai mạnh nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2014

16:52 | 23/09/2014 Print
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa có chỉ thị 11/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng cuối năm 2014.

Theo đó, để giải quyết các khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị ở tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình, dự báo những khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới, chuẩn bị tốt giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động; Giảm dần thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thuế; trên cơ sở đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014.

Các cơ quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế: Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh và các huyện, thành, thị tiếp tục tập trung đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách; Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan tài chính, kho bạc tăng cường công tác quản lý chi NSNN bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả./.Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam