Phí giám định tai nạn giao thông là 2.260 ngàn đồng/1 mẫu

11:51 | 27/04/2014 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Thông tư số 50/2014/TT-BTC quy định, cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thì phải nộp phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Theo đó, mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự như sau: giám định dấu vết đường vân là 1.330 ngàn đồng/1 mẫu; giám định khóa, công cụ là 1.770 ngàn đồng/1 mẫu; giám định tai nạn giao thông là 2.260 ngàn đồng/1 mẫu; phí giám định súng, đạn là 2.130 ngàn đồng, giám định dấu vết cháy 2.430 ngàn đồng/mẫu...

Cơ quan thu phí là Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể, phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phí được trích 80% trên số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho các nội dung chi theo quy định; Số tiền 20% nộp vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2014./.

Đàm Tuấn

Đàm Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam