Dầu điêzen được tính 250 đồng/lít lợi nhuận định mức

16:22 | 15/01/2014 Print
Từ 14 giờ ngày 15/1, các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá mặt hàng dầu điêzen, từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít, đồng thời được khôi phục 250 đồng/lít lợi nhuận định mức với mặt hàng này (từ 0 đồng/lít lên 250 đồng/lít).

Cùng thời điểm trên, mặt hàng dầu hỏa cũng sẽ giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 370 đồng/lít, từ 890 đồng/lít xuống 520 đồng/lít. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Đồng thời, để góp phần bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa; chưa tính đủ lợi nhuận định mức đối với mặt hàng dầu điêzen.

Đây là những nội dung điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 714/BTC-QLG ngày 15/1/2014.

Việc điều hành trên của Bộ Tài chính căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 16/12/2013 đến ngày 14/01/2014 các mặt hàng xăng dầu như sau: Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.210

24.815

- 605

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.960

23.012

- 52

3. Dầu hoả

22.400

23.249

- 849

4. Dầu madút

18.510

18.763

- 253

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, để thực hiện chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã thống nhất phương án điều hành như trên./.

H.L

H.L

© Thời báo Tài chính Việt Nam