Năm 2013, thu thuế nội địa vượt 2,3% dự toán

09:28 | 27/12/2013 Print
Mặc dù kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoàn thành số thu thuế cho NSNN, tuy nhiên theo số liệu từ Bộ Tài chính, kết quả thu năm 2013 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 659.255 tỷ đồng, tăng 2,3% so với dự toán, bằng 109,8% so với thực hiện năm 2012.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới mặc dù đã có nhiều dấu hiệu phát triển khả quan hơn nhưng chưa ổn định và không đồng đều giữa các khu vực. Kinh tế trong nước tuy đã có bước tăng trưởng nhưng còn nhiều thách thức, mức tăng GDP chưa đạt kế hoạch, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp, tạm ngưng hoạt động. Trong khi đó, dự toán thu nội địa năm 2013 tăng cao so với kết quả thực hiện năm 2012 và cao hơn khả năng phát triển của nền kinh tế - nền tảng tạo ra nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu cao, đặc biệt dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Tài chính, sự vào cuộc của các cấp các ngành, cấp uỷ chính quyền các địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị tham mưu thuộc Bộ Tài chính, ngành Thuế vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, kết quả thu năm 2013 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 659.255 tỷ đồng, tăng 2,3% so với dự toán, bằng 109,8% so với thực hiện năm 2012. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 116.500 tỷ đồng, bằng 117,7% so với dự toán, bằng 83,2% so với thực hiện năm 2012, ghi thu - ghi chi là 7.669 tỷ đồng. Thu nội địa ước đạt 542.755 tỷ đồng, bằng 99,5% so với dự toán, tăng 17,8% so với thực hiện năm 2012: Tiền sử dụng đất ước đạt 42.525 tỷ đồng, bằng 109% so với dự toán, bằng 93,9% so với thực hiện năm 2012; Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 500.230 tỷ đồng, bằng 98,8% so với dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2012. Chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế nhận được sự đồng thuận tích cực từ DN. Ảnh: T.L Bên cạnh đó, song hành cùng với các biện pháp để tăng nguồn thu, Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách thuế, các văn bản hướng dẫn thực thi và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo cho các chủ trương, cơ chế chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng như các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp đối với một số sắc thuế, khoản thu ngân sách. Kết quả đến tháng 11/2013, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn, miễn giảm thuế cho 226.871 lượt DN với số tiền là 11.370 tỷ đồng, ước tính cả năm con số miễn, giảm, giãn là khoảng 16.600 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh việc tiêu thụ nhất là đối với những hàng hoá tồn kho lớn. Điều này đã nhận được sự đồng thuận tích cực từ các ngành, các cấp, đặc biệt là từ cộng đồng DN. Nhiệm vụ thu NSNN năm 2014 đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý là 624.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 85.200 tỷ đồng; thu nội địa là 539.000 tỷ đồng./.

N.A

N.A

© Thời báo Tài chính Việt Nam