Tạm cấp 13,5 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Trà Vinh

22:49 | 22/12/2013 Print
Trả lời UBND tỉnh Trà Vinh về đề nghị bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

kham benh tre em duoi 6 tuoi

Trẻ em dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh ttheo chế độ BHYT hiện hành. Ảnh TLĐT

Về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, Bộ Tài chính đã có công văn 3647/BTC-HCSN hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT.

Theo đó, trẻ em dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh ttheo chế độ BHYT hiện hành. Sở Tài chính thực hiện cấp bổ sung cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh toàn bộ số kinh phí mà quỹ BHYT đã chi khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, nhưng tối đa không vượt qua số kinh phí bố trí mua thẻ BHYT cho đối tượng này theo quy định.

Để có cơ sở xác định kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo chi tiết gửi Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

Đối với kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính (tại công văn 15470/BTC-NSNN) đã tạm cấp có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2013 trên 13,5 tỷ đồng để thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Trà Vinh biết và tổ chức thực hiện./.

Nhật Giang

Nhật Giang

© Thời báo Tài chính Việt Nam