Kho bạc Nhà nước tập trung cho công tác kiểm soát chi cuối năm

17:49 | 19/12/2013 Print
Kho bạc nhà nước (KBNN) vừa đưa ra một loạt nội dung cần thực hiện trong dịp cuối năm nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác kiểm soát chi NSNN.

KBNN Hà Nội thực hiện thanh toán những ngày cuối năm. Ảnh: T.H

KBNN cho biết, trong năm 2013, ngoài những quy định hiện hành, công tác kiểm soát chi còn có thêm nhiều điểm mới.

Cụ thể, đối với chi thường xuyên, Chính phủ yêu cầu tiết kiệm thêm 10% của 7 tháng còn lại trong dự toán năm 2013. Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành...; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước...

Theo đó, KBNN thực hiện kiểm soát chi theo nguyên tắc: các khoản chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Trình tự thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về luật quản lý, sử dụng NSNN.

Từ ngày 11/11/2013, KBNN thực hiện kiểm soát khi đơn vị đã có phương án tiết kiệm 10% chi thường xuyên như quy định. Tạm dừng thanh toán khi đơn vị chưa có phương án tiết kiệm này hoặc khi cấp có thẩm quyền có văn bản khẳng định khoản chi đó chưa thực sự cấp bách và chưa thực hiện trong năm 2013.

Từ ngày 1/6/2013, KBNN thực hiện quản lý và kiểm soát cam kết chi đối với các hợp đồng phát sinh mới có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Đối với chi đầu tư, các dự án khởi công mới sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ chỉ được thanh toán khi có quyết định đầu tư và quyết định phê duyệt tổng dự toán, hoặc dự toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về mức vốn tạm ứng, năm 2013, Chính phủ không cho phép tạm ứng vượt quá 30% kế hoạch vốn được giao.

Từ ngày 1/6/2013, KBNN thực hiện kiểm soát cam kết chi đối với các hợp đồng đầu tư phát sinh mới có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Từ những điểm mới này, cùng với những quy định hiện hành, KBNN vừa đưa ra một loạt nội dung cần thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác kiểm soát chi NSNN.

Theo đó, KBNN đề nghị các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống rà soát các quy định hiện hành đến công tác kiểm soát chi năm 2013, trong đó chú ý đến quy định về hồ sơ thủ tục, về mức tạm ứng, về thời hạn thanh toán. Đối với chi đầu tư, các đơn vị KBNN cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh toán theo nguyên tắc ‘thanh toán trước, kiểm soát sau”.

Bên cạnh đó, KBNN cũng đề nghị KBNN các cấp phải khắc phục cho được các tồn tại trong kiểm soát chi như: Tạm ứng quá 30% kế hoạch vốn, tạm ứng quá thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế đã ký. Thanh toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương không đúng danh mục, mức vốn được cấp có thẩm quyền giao. Thanh toán không đúng quy định; hồ sơ, chứng từ còn thiếu. Kéo dài thời gian thanh toán quá thời gian quy định...

Đặc biệt, KBNN rất chú trọng tới công tác kiểm soát cam kết chi vì đây là nghiệp vụ mới. Do đó, KBNN đề nghị các đơn vị Kho bạc có trách nhiệm kiểm soát hồ sơ, chứng từ và điều kiện cam kết đối với các đơn vị dự toán, chủ đầu tư theo chế độ quy định; được quyền từ chối thanh toán đối với các khoản cam kết chi không đúng quy định và thông báo cho đơn vị dự toán, chủ đầu tư được biết, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hết thời hạn chi NSNN, các đơn vị KBNN phải phối hợp với các đơn vị dự toán, chủ đầu tư tiến hành rà soát lại số dư cam kết chi chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết. Trường hợp số dư cam kết chi chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết không được phép chuyển sang năm sau sẽ thực hiện hủy cam kết chi trên hệ thống TABMIS. Trường hợp được phép chuyển sang năm sau thì số dư cam kết chi đó cũng được chuyển sang năm sau để chi tiếp.

Do nhu cầu chi vào dịp cuối năm 2013, đầu năm 2014 còn rất lớn, do đó, KBNN đề nghị KBNN các cấp căn cứ dự toán, kế hoạch vốn đầu tư còn lại của năm 2013, mức chi bình quân của tháng đầu năm, chủ động xây dựng kế hoạch, nhu cầu chi hàng tháng làm căn cứ cho việc bố trí, điều hành ngân quỹ KBNN đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi tiêu của đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư./.

Hạnh Thảo

Hạnh Thảo

© Thời báo Tài chính Việt Nam