Đầu tư 121 triệu USD cho đào tạo nhân lực y tế

17:34 | 08/11/2013 Print
Đây là tổng kinh phí thực hiện Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” vay vốn WB, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án được thực hiện từ năm 2014 - 2019 với tổng kinh phí thực hiện là 121 triệu USD. Trong đó, vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc WB (IDA/WB) 106 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại của EU tài trợ thông qua WB 10 triệu USD; vốn đối ứng 5 triệu USD.

Việc thực hiện Dự án này sẽ cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn, góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành. NHNN hoàn tất thủ tục với WB để đàm phán Hiệp định vay vốn./.

TN

TN

© Thời báo Tài chính Việt Nam