Chế độ quản lý tài chính mới cho cơ quan ngoại giao ở nước ngoài

17:39 | 23/10/2013 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 146/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ 10/12/2013.

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quản lý việc thu, nộp và sử dụng các nguồn thu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác ở nước ngoài.

Các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được sử dụng 100% khoản thu hoàn thuế GTGT để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các mục chi tương ứng; nộp 100% lãi tiền gửi ngân hàng, thu từ các tổ chức, cá nhân bồi thường khi tài sản của cơ quan bị thiệt hại vào Quỹ tạm giữ ngân sách Nhà nước.

Số tiền thu được từ các khoản thu hoạt động dịch vụ nhà khách, phòng trọ, cho thuê nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thu, nếu còn chênh lệch thu lớn hơn chi nộp toàn bộ vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước.

Đối với các khoản tiền tài trợ các hoạt động, sự kiện của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài của các tổ chức cá nhân, sau khi thực hiện chi theo các cam kết tài trợ (nếu có) hoặc các hoạt động, sự kiện được tài trợ, phần kinh phí còn dư (nếu có) nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước.

Tiền thu được từ thanh lý tài sản (sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phục vụ thanh lý) được nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao trong năm đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là hạn mức chi tối đa nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Kinh phí giao cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được phân bổ quản lý theo 2 phần: Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ.

Việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam