SCIC: Vốn nhà nước tiếp tục tăng trưởng ổn định

09:52 | 27/09/2013 Print
(TBTCVN) - Từ một mô hình mới chưa từng có tiền lệ được xây dựng và đưa vào vận hành, Sau hơn 7 năm, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã từng bước đạt những kết quả vững chắc, tiếp tục khẳng định một hướng đi đúng và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

SCIC nhan co thi đua

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu (bìa trái) trao tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012” của Chính phủ cho SCIC. Ảnh: M.U

Để chuẩn bị cho những bước đi mới, SCIC đang triển khai thực hiện các kế hoạch, nhằm tăng cường phát huy nội lực, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các công ty thành viên, đưa SCIC trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, thực hiện đồng thời 2 chức năng chính là đầu tư tài chính và đầu tư dự án.

Vốn nhà nước tiếp tục được phát triển ổn định

Trong những năm qua, vốn nhà nước được quản lý tại SCIC luôn đảm bảo ổn định và có sự “nảy nở” vững chắc. Điều này được thể hiện ở quy mô vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng khá qua các năm.

Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của SCIC đã tăng gấp 13 lần so với thời điểm thành lập năm 2006 (từ 6.009 tỉ đồng lên 69.000 tỉ đồng), tổng nguồn vốn chủ sở hữu tăng gần 8 lần (từ khoảng 3.700 tỉ đồng lên gần 30.000 tỷ đồng, trong đó tăng từ nguồn lợi nhuận hàng năm hơn 13.000 tỷ đồng) do cấp bổ sung vốn điều lệ, tiếp nhận bàn giao vốn tại các DN, lợi nhuận tích lũy qua đầu tư kinh doanh và thặng dư bán vốn.

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 3.900 tỷ đồng, tăng gần 36 lần so với năm 2006. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty năm 2012 đạt 22%.

Đại diện của SCIC cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, cơ chế liên quan trực tiếp đến hoạt động của Tổng công ty chưa được hoàn thiện nhưng Tổng công ty đã cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu tài chính 6 tháng và thực hiện thành công nhiều chương trình công tác quan trọng.

Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.215 tỷ đồng đạt 50% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.959 tỷ đồng, đạt trên 50% so với kế hoạch và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

SCIC: Vốn nhà nước tiếp tục tăng trưởng ổn định
Việc thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN cổ phần hóa thông qua ủy quyền cho người đại diện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông nhà nước là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại DN Ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC

Tiếp tục củng cố một mô hình SCIC phù hợp

Tính đến tháng 9/2013, SCIC thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 382 DN, với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách trên 14.000 tỷ đồng, giá thị trường ước đạt 71.000 tỷ đồng. Hệ thống người đại diện vốn nhà nước tại DN do SCIC quản lý có 470 người, trong đó có 387 người đại diện trực tiếp tham gia lãnh đạo, điều hành DN.

Đồng thời, thông qua hoạt động quản lý vốn của SCIC, đa số các DN sau khi chuyển giao về Tổng công ty đều đạt kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều có sự tăng trưởng.

So với thời điểm tiếp nhận đến 31/12/2012, vốn nhà nước theo giá trị sổ sách của các DN đã tăng 92% và vốn điều lệ tăng 87%. Lợi nhuận của các DN đạt mức tăng trưởng gấp hơn 3 lần so với thời điểm tiếp nhận, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng từ 15,8% lên 16,8%.

Một số DN Tổng công ty nắm vốn chi phối đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế như: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang...

Xác định tầm quan trọng của hệ thống người đại diện trong công tác quản lý vốn nhà nước tại DN, SCIC đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ chế làm việc và công tác phối hợp giữa SCIC và người đại diện.

Ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC cho biết: “Việc thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN cổ phần hóa thông qua ủy quyền cho người đại diện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông nhà nước là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại DN. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp với người đại diện, trong thời gian tới, SCIC sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống người đại diện nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác đại diện vốn nhà nước”.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thiện khuôn khổ thể chế, SCIC sẽ tăng cường thoái vốn tại các DN nhà nước không cần nắm giữ; tập trung nguồn vốn đầu tư theo hướng dành tối thiểu 70% tổng mức đầu tư theo kế hoạch hàng năm để đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trọng yếu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... SCIC sẽ quan tâm đến các dự án đầu tư có hiệu quả như cơ sở hạ tầng, giao thông, cảng biển, dược phẩm, năng lượng..., tìm hiểu cơ hội để đầu tư mua lại phần vốn đầu tư ngoài ngành của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Có thể thấy rằng, qua hơn 7 năm hoạt động, mô hình và cách thức hoạt động của SCIC đã và đang tiếp tục phát huy hiệu quả. Những kết quả đạt được cho thấy, không những đã đạt được mục tiêu bảo toàn đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua SCIC, mà còn hướng tới đưa SCIC trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, thực hiện đồng thời 2 chức năng chính là đầu tư tài chính và đầu tư dự án./.

Mai Uyên

Mai Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam