Bộ Tài chính thông báo kết quả thẩm định kinh phí của tỉnh Đồng Tháp

14:46 | 09/09/2013 Print
Đây là số tiền vừa được Bộ Tài chính thông báo từ kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp, trợ cấp và bảo hiểm y tế trong 2 năm 2011 và 2012 của tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp chuyển nguồn kinh phí còn dư năm 2012 sang năm 2013 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách đối với cựu chiến binh, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đồng Tháp trong hai năm 2011 - 2012 được thẩm định là 228,794 tỷ đồng.

Cùng với đó, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 của tỉnh Đồng Tháp còn dư 234,067 tỷ đồng. Như vậy, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 còn dư sau khi thực hiện một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức năm 2011 và năm 2012 của tỉnh là 5,273 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị, tỉnh Đồng Tháp chuyển nguồn sang năm 2013 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Tại công văn này, Bộ Tài chính nêu cụ thể: nhu cầu kinh phí đóng BHYT năm 2012 đối với cựu chiến binh là 417 triệu đồng, giảm so với số địa phương đề nghị 1,245 tỷ đồng.

Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hai năm 2011-2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn là trên 13,411 tỷ đồng (trong đó: năm 2011 là trên 5,482 tỷ đồng, năm 2012 là gần 7,929 tỷ đồng), giảm 6,421 tỷ đồng.

Bộ Tài chính lý giải, số kinh phí giảm là do việc xác định lại kinh phí chi phụ cấp thu hút đối với cán bộ, viên chức ngành y tế giảm 1,246 tỷ đồng; xác định lại kinh phí chi phụ cấp công tác lâu năm giảm 1,055 tỷ đồng; xác định lại kinh phí trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng giảm trên 4 tỷ đồng…

Ngoài ra, nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp năm 2011 và năm 2012 đối với công an xã 7,663 tỷ đồng, giảm 12,106 tỷ đồng, do xác định lại kinh phí chi phụ cấp đối với trưởng công an xã và công an viên ở xã trọng điểm.

Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo tăng thêm của 2 năm này là 207,303 tỷ đồng (trong đó năm 2011 là 82,372 tỷ đồng, năm 2012 là 124,931 tỷ đồng), giảm 24,088 tỷ đồng, do loại trừ nhu cầu kinh phí đã xác định khi thẩm định tiền lương tối thiều (từ 830 nghìn đồng lên 1.050.000 đồng)./.

Huyền Trang

Huyền Trang

© Thời báo Tài chính Việt Nam