Bổ sung trên 33 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí

15:54 | 06/09/2013 Print
Số kinh phí này được Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2012.

Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung kinh phí này được căn cứ vào Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Thông tư số 36/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 115;

Đồng thời, cũng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa về hỗ trợ kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2012, Bộ Tài chính chính thức bổ sung 33,201 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Ngoài ra, Bộ đề nghị tỉnh thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013./.

Huyền Trang

Huyền Trang

© Thời báo Tài chính Việt Nam