Tỷ giá USD hạch toán tháng 9 là 21.036 đồng

10:36 | 06/09/2013 Print
KBNN vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 9/2013, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc, KBNN thông báo:

Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ (USD) là 1 USD = 21.036 đồng.

Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam với đồng tiền chung châu Âu (EURO) là 1 EUR = 27.845 đồng.

1 GBP (Bảng Anh) = 32.644 đồng

1 CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.437 đồng

1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.713 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 215đồng

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Nguồn: Kho bạc nhà nước

Nguồn: Kho bạc nhà nước

© Thời báo Tài chính Việt Nam