Cần tránh chồng chéo và vượt quá khả năng cân đối NSTW

15:42 | 05/09/2013 Print
Trong thời điểm hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chưa nên trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân theo mô hình Tổ hợp tác sản xuất trên biển.

Đây là ý kiến Bộ Tài chính đề nghị với Bộ NN&PTNT khi tham gia dự thảo Quyết định của Thủ tướng về chính sách này.

Bộ Tài chính cũng đồng thời đề nghị Bộ NN&PTNT đánh giá, rà soát các chính sách đã ban hành đối với ngư dân để tránh chồng chéo, trùng lắp và vượt quá khả năng cân đối NSTW.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, trong bối cảnh thu NSNN năm 2013 và dự báo các năm sau vẫn tiếp tục khó khăn, nên tại Kết luận số 63-KL/TW cuối tháng 5 vừa qua của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 quy định: “chỉ ban hành các chính sách chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn để thực hiện”.

Ngoài ra, trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2013 quy định: “không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN khi chưa xác định được nguồn đảm bảo”.

Trước đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương liên quan, Bộ Tài chính đã có các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới, thay máy tàu cá hoạt động trên vùng khơi, vùng biển cả./.

Huyền Trang

Huyền Trang

© Thời báo Tài chính Việt Nam